http://www.ijbema.nl/wapen-wit-klein.jpg

Genealogie IJbema - Ybema

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt 26 april 2018

 

                      

Welkom op de site voor de familienaam IJbema.

 

 

Op deze website vindt u een overzicht van alle mensen die de familienaam IJbema of Ybema dragen. Voor de periode voorafgaand aan 1915 is dit overzicht volledig. Voor de periode vanaf 1915 tot heden zijn de archieven nog niet allemaal openbaar, en zullen de gegevens door bereidwillige lezers moeten worden aangevuld.

 

 

Er zijn twee verschillende families met de naam IJbema of Ybema.

 

Groningen:

De afstammelingen van de omstreeks 1475 geboren Buwe Ibema uit het Groningse Niebert waren eigenerfde boeren. Tot ca. 1780 speelden zij een een vooraanstaande rol in de grietenij Vredewold (de huidige gemeenten Marum en Leek)

Van deze familie is een familiewapen bekend, voor een afbeelding klik hier:   FAMILIEWAPEN.   In de 18e eeuw woonde Jan Tjeerts Ibema op het Iwema-Steenhuis in Niebert. Zijn nazaten noemen zich vanaf 1811  IJbema.  De schrijfwijze is – op een enkele uitzondering na – met IJ, uitgesproken als ei. Al rond 1820 werd de naam zo uitgesproken, toen Jacob Jans IJbema en zijn broer Evert Jans naar het Drentse Zuidlaren verhuisden werden zij daar ingeschreven als Eibema. 

 

Friesland:

In 1668 trouwde Iebe Douwes in het Friese Kimswerd met Wijke Jacobs. Zijn zoon Douwe Ybs gebruikte vanaf 1730 voor zichzelf en zijn kinderen en kleinkinderen de familienaam IJbema.  Via Douwe Ybema’s dochter Wijke, zijn kleinzoons en zijn kleindochters is de naam doorgegeven aan enkele familie’s IJbema en Ybema. In deze familie’s wordt de naam wisselend als IJbema en als Ybema geschreven. In Friesland zal de uitspraak waarschijnlijk overwegend als ‘ie’ zijn, zekerheid hierover kan alleen door levende familieleden worden gegeven.

 

 

De in 1899 in Schettens geboren Douwe Ybema is afkomstig uit de Friese stam. Hij was geïnteresseerd in de familiegeschiedenis en schreef in 1971 zijn “aantekeningen uit het verleden”

 

 

Voor een volledig overzicht van alle naamdragers IJbema en Ybema, klik:  TABLEAU

 

 

Heeft u opmerkingen of aanvullende informatie, of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via het E-mailadres:   info@ijbema.nl

 

 

 

 

uc_bar63